03.07.2020

Kullanıcı Sözleşmesi

HAYFA HUKUK Portal Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

Bu sözleşme kullanıcı tarafından, HAYFA HUKUK Portal Bilgi Sistemine erişim ve portal kullanımı ve sunulan hizmetlere dair sözleşme kapsamındaki şart ve yükümlülükleri, kabul, beyan ve taahhüt ile; bu şart ve yükümlülüklere aykırı davranılması halinde HAYFA HUKUK'un haklarını düzenlemektedir.

Bu sözleşmede;
HAYFA HUKUK; HAYFA HUKUK Kurumsal Kimliğini,
Kullanıcı; Üye olanları ve kullanıcı olarak yetkilendirilenleri, Portala herhangi bir surette yazı ve resim ekleyenleri,
Portal; HAYFA HUKUK Portal Bilgi Sistemini,
Sistem; HAYFA HUKUK Bilişim Sistemini ifade eder.
Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, portalda yer alan, kullanıma ve hizmetlere ilişkin HAYFA HUKUK tarafından belirlenen bilgi ve sistem güvenliği, kişisel verilerin korunması, portala giriş ve kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı;
1- Kendi üyeliği ve işlemleri ile sistem üzerinden gönderdiği her türlü talep, bilgi ve belgenin kendisine ait olduğunu,
2- Portaldan lokal bilgisayarlarına indirilmesine izin verilen ve aşağıdaki menülerde portal tarafından sunulan belgelerin dışındaki tüm e-belge olabilecek içerikleri (xml, html, ekran kopyası vb.) yasalarla belirlenmiş hukuk ilkelerine aykırı amaçlarla kısmen veya tamamen kendisi veya üçüncü kişiler aracılığı ile kopyalamayacağını, kullanmayacağını, paylaşmayacağını, çoğaltmayacağını, eklemeler yapmayacağını,

3- Üyeliğin, HAYFA HUKUK'un onayına tabi olduğunu ve bu konuda takdir yetkisinin tamamen HAYFA HUKUK'a ait olduğunu,

MENÜLER
a. Haber, Makale, Gündem, Forum, Hak Arama Yolları vb başlıklar altında,
Kaydet/Görüntüle/İndir
b. Dosya Görüntüle menüsü altında aşağıdaki işlemler,
Kaydet/Görüntüle/İndir
c. Menüler ve başlıklar altında aşağıdaki işlemler,
Excel'e Aktar
Kaydet/Görüntüle/İndir/Kopyala/Yapıştır

3- Sisteme erişim sağlayan cihazların donanımsal ve yazılımsal güvenliği ile varsa depolanan bilgilerin üçüncü kişilere karşı güvenliğinin sağlanması konusunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hususlardaki tüm kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara dair sorumluluğu yüklendiğini,
4- Sisteme erişimde başkasına ait bilgiler kullanmayacağını, kendi yetkileri dışındaki bilgilere erişim sağlamayacağını, sistemin genel güvenliğini ve mevcut yazılımların çalışmasını yavaşlatacak veya engelleyecek uygulama, yazılım ve donanım kullanmayacağını, bu kapsamda hiçbir şekilde robot yazılım ve donanım kullanarak giriş, sorgu ve benzeri işlemler yapmayacağını, adil kullanım ilkelerine aykırı hareket etmeyeceğini, portal içeriğinde yer alan bilgileri değiştirip ekleme yapmayacağını, eriştiği kişisel verileri hukuka aykırı kullanıma neden olacak şekilde kendisinin veya portala giriş için kullandığı uygulama ve yazılımlar nedeniyle üçüncü kişi ya da kurumun depolamayacağını ve kullanmayacağını,
5- Kendisine ait her türlü yazılım ve donanımdan kaynaklı eksiklik, arıza ve kesinti ile internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan kesinti veya arızadan dolayı hizmetlerden faydalanamaması veya süresinde işlem yapamaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
6- Sisteminin kullanımı, sistem güvenliğine yönelik çalışmalar ve güncellemeler sırasında ortaya çıkabilecek kısıtlama, cihaz arızası, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu vb. teknik nedenlerden dolayı fiili olarak adli hizmetlerin ilgili adli ve idari birimlerden doğrudan alınması gerektiğini, sistem üzerinden hizmetin yerine getirilememesi durumunda kurumumuzun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını,
7- HAYFA HUKUK'un teknik zorunluluklar ve hizmet gereği nedeniyle, tek taraflı olarak sistemi sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkının saklı olduğunu kabul etmiş sayılacağını,
8- HAYFA HUKUK'un sunduğu bu hizmetin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu, sözleşmede gerçekleştirilecek değişiklikler kullanıcı tarafından onaylanmadıkça Portala giriş yapamayacağını,
9- Sisteme saldırı mahiyetinde eylemlerinin tespiti halinde sisteme erişim ve portala giriş güvenliği yönünden gerekli inceleme yapılarak sonucuna göre tedbirler alınıp sistem güvenliği sağlanıncaya kadar portal hizmetinden yararlanmasının süreli olarak kısıtlanacağını ve suç teşkil eden fiiller hakkında derhal suç duyurusu vb. yasal işlemlerin yapılacağını,
10- Sözleşmeye aykırı davranışlar nedeniyle HAYFA HUKUK'un kişi ve kurumlara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve cezalar için rücu hakkını haiz olduğunu,

KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

BİZİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook