17.02.2021, Çarşamba 15:30 0 Yorum | 916 Görüntülenme

#Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma|73|

 

#Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma|73|

BELGE NO: 14817

KAVRAMLAR

:

#Seçimlik Hareket|

HUKUKİ TARTIŞMA

:

#sanığa atılı suçun sabit olup olmadığı|

İLGİLİ MEVZUAT

:

#6763 s.|Ceza Muhakemesi Kanun'u ile Bazı Kanun'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun|m.38| |(Hayfa Hukuk)|

#5237 s.|Türk Ceza Kanunu|m.188|

GÖREV

:

#Ağır Ceza Mahkemesi|

İLGİLİ İÇTİHATLAR

:

#Ceza Genel Kurulu 2017/380 E., 2019/43|

AÇIKLAMALAR

:

#Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık__'un, 5237 sayılı TCK'nın 188/3, 52/2-4, 53 ve 54. maddeleri uyarınca 10 yıl 6 ay hapis ve 1.250 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, taksitlendirmeye, hak yoksunluğuna ve müsadereye ilişkin Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 21.04.2015 tarihli ve 7-157 sayılı hükmün, Cumhuriyet savcısı ile sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 07.04.2016 tarih ve 16416-3665 sayı ile; |(Hayfa Hukuk)|

Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmayan sanığın savunmasının aksine, ele " geçen uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğuna ve diğer sanığın suçuna iştirak ettiğine dair, kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı anlaşıldığından, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi de gözetilerek "sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi" " isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. |(Hayfa Hukuk)|

Mahkememizin 21.04.2015 tarih ve 2015/7 esas, 2015/157 karar sayılı kararıyla uyuşturucu madde " ticareti yapmak suçundan her iki sanığın mahkumiyetlerine karar verilmiş, dava dışı sanık ___ ___ açısından temyizden vazgeçme sebebiyle hüküm kesinleşmiş, sanık __ açısından ise temyiz üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 07.04.2016 tarih 2015/16416 esas 2016/3665 Cumhuriyet savcısının sanık __ yönünden temyizi üzerine Yargıtay 9. CD.'nin 07.04.2016 tarih ve 2015/16416 esas, 2016/3665 karar sayılı kararıyla; 'Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmayan sanığın savunmasının aksine, ele geçen uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğuna ve diğer sanığın suçuna iştirak ettiğine dair, kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı anlaşıldığından' şüpheden sanık yararlanır' ilkesi de gözetilerek sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi' gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir. |(Hayfa Hukuk)|

Mahkememizce Yargıtay Bozma ilamına uyulmasına yer olmadığına ve önceki hükümde ısrar edilmesine karar verilmiştir. |(Hayfa Hukuk)|

Bir davada uyuşturucu madde ticareti suçlaması gibi ağır bir suçlama ile karşı karşıya olan sanığın husu___i yüklenmek kolay bir husus değildir. |(Hayfa Hukuk)|

Bu türden dosyalarda Mahkememizce sıkça tecrübe edildiği gibi soruşturma aşamasında somut bilgi veren kişiler aleni olan kovuşturma aşamasında genellikle beyanlarından dönmekte, ifadelerinin baskıya dayalı olduğunu, ya da öyle demek istemediklerini beyan etmektedirler. Davaya konu olan olayda tesadüfen yakalanan dava dışı sanık ___ eniştesi olan ve hiç bir husumeti bulunmayan sanık __'nin adını (Cezadan indirim imkanı olduğunu öğrendikten sonra) vermiştir. |(Hayfa Hukuk)|

Mahkememizce sadece dava dışı kalan sanık___'ın soyut beyanlarıyla sanık__ hakkında mahkumiyet kararı verilmesi söz konusu olmayıp sanık___'ın savunmaları HTS kayıtlarıyla ve tanık beyanlarıyla denetlenmiştir. |(Hayfa Hukuk)|

Bozma öncesi aşamada dinlenilen tanıklar___ ve __ sanık __'nin yazın köye geldiğini ve bilmedikleri bir yeşil ot topladığını gördüklerini beyan ederek ___ ___'nın savunmalarını destekler bilgiler vermişlerdır. |(Hayfa Hukuk)|

Diğer yandan telefon kayıtlarının incelenmesinden özellikle suç tarihi olan 25.12.2014 tarihinde ve özellikle sanık___'ın yolculuğa çıktığı saatlerde sanık___'ın sanık__'yi 2 defa aradığı görülmüştür. |(Hayfa Hukuk)|

Oysa sanık__ sanık___la telefon görüşmesinin olmadığını savunmuştu. |(Hayfa Hukuk)|

Tüm bu sebeplerle yani sanığın ilk ifadesinde dava dışı sanık ___'la hiç konuşmadığını söylemesine rağmen, geçmişte telefon görüşmeleri olduğu gibi özellikle sanık ___'ın yolculuk yaptığı sırada da arabada telefon görüşmelerinin olması, sanık ___'ın eniştesi olan ve bacısıyla evli olan sanık __'ye iftira etmesi için bir sebebin bulunmaması, sanık ___'ın duruşmada gözlenen samimi tutumu, tanıklar __ ve___'ın sanık __'nin 2014 yılı yazında caminin etrafından çeşitli otlar toplayıp eve taşıdığına ilişkin "beyanları dikkate alındığında sanık __'nin savunmalarına itibar edilmesinin mümkün olmadığı__"" " şeklindeki gerekçeyle bozmaya direnerek, önceki hükümde olduğu gibi sanığın mahkûmiyetine karar vermiştir. |(Hayfa Hukuk)|

Direnme kararına konu bu hükmün de sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20.10.2016 tarihli ve 321434 sayılı “bozma” istekli tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına gelen dosya, Ceza Genel Kurulunca 14.12.2016 tarih ve 1318-2039 sayı ile; 6763 sayılı Kanunun 38. maddesi ile5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. madde uyarınca kararına direnilen daireye gönderilmiş, aynı madde uyarınca inceleme yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesince 01.03.2017 tarih ve 45-426 sayı ile direnme kararının yerinde görülmemesi üzerine Yargıtay Birinci Başkanlığına iade edilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır. |(Hayfa Hukuk)|

Sanık______ hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmü temyiz edilmeksizin kesinleşmiş olup direnmenin kapsamına göre inceleme sanık__ hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmü ile sınırlı olarak yapılmıştır. |(Hayfa Hukuk)|

Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığa atılı suçun sabit olup olmadığının belirlenmesine |(Hayfa Hukuk)|

Olay, Üst Arama, Yakalama, El Koyma ve Tartı Tespit Tutanağına göre; Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler ile terminal polis merkezinde görevli ekiplerce, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğinin önleme araması ve el koyma kararına istinaden 25.12.2014 tarihinde Erzurum Terminal Tesisi içerisinde Ağrı, Van ve Bingöl illerinden gelip yolcu almak ve indirmek için terminale giren otobüsler ile batı illerine uyuşturucu ve kaçak eşya sevkıyatı yapabilecek şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, saat 15.20 sıralarında otogarın içerisinde sol elinde lacivert ve kırmızı renkli valiz, diğer elinde beyaz renkli bir çuval taşıyan şahsın durumundan şüphelenilerek yanına yaklaşıldığı, polis tanıtma kartları gösterildikten sonra yapılan kimlik kontrolünde şahsın inceleme dışı sanık ___ ___ olduğunun tespit edildiği, GBT sorgulaması yapılırken tedirgin hareketler sergilemesi üzerine önleme araması kararı uyarınca üzerinde ve valizinde arama yapılacağının söylendiği, yapılan üst aranmasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan inceleme dışı sanığın valizinde yapılan aramada ise kırmızı ve sarı renkli poşetler içerisinde esrar olduğu değerlendirilen bitki parçalarının ele geçirildiği, polis noktasına çantasında ve beyaz renkli çuvalın içerisinde yapılan detaylı aramada başka bir suç unsuruna rastlanılmadığı, |(Hayfa Hukuk)|

Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarınca düzenlenen 30.12.2014 tarihli uzmanlık raporuna göre; net 1414 gram kenevirden 636,3 gram esrar elde edilebileceği, |(Hayfa Hukuk)|

Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 28.11.2014 tarihli ve 641 değişik iş sayılı önleme araması kararının olay tarihi ile yerini kapsadığı, |(Hayfa Hukuk)|

HTS kayıtlarına göre; 01.11.2014 tarihinde saat 11.12'de inceleme dışı sanık ___'ın sanık __'yi arayıp aralarında 400 saniye; 09.11.2014 tarihinde saat 08.58'de sanık __'nin inceleme dışı sanık ___'ı arayıp aralarında 325 saniye; 22.11.2014 tarihinde saat 10.22'de sanık __'nin inceleme dışı sanık ___'ı arayıp aralarında 311 saniye; 27.11.2014 tarihinde saat 17.27'de inceleme dışı sanık ___'ın sanık __'yi arayıp aralarında 181 saniye; 07.12.2014 tarihinde saat 17.59'da sanık __'nin inceleme dışı sanık ___'ı arayıp aralarında 411 saniye; 09.12.2014 tarihinde saat 18.57'de sanık __'nin inceleme dışı sanık ___'ı arayıp aralarında 173 saniye; 12.12.2014 tarihinde saat 11.52'de inceleme dışı sanık ___'ın sanık __'yi arayıp aralarında 232 saniye; 13.12.2014 tarihinde saat 09.59'da sanık __'nin inceleme dışı sanık ___'ı arayıp aralarında 85 saniye; suç tarihi olan 25.12.2014 tarihinde ise saat 14.34'de inceleme dışı sanık ___'ın sanık __'yi arayıp aralarında 85 saniye, saat 17.49'da inceleme dışı sanık ___'ın sanık __'yi arayıp aralarında 10 saniye görüştükleri, |(Hayfa Hukuk)|

İnceleme dışı sanık ___ ___ kollukta; 25.12.2014 tarihinde saat 06.30 sıralarında Karayazı'dan çıkıp saat 11.30 sıralarında Erzurum'a geldiğini ve saat 17.00'da Konya'ya gidecek olan otobüse bilet aldığını, (17) ve (18) numaralı peronların yanına gidip kendisine ait valiz ve çuvalı bankın yanına bıraktığını, bu sırada polislerin yanına gelip kimliğini istediklerini, yaptıkları üst aramasında suç unsuru bulunmadığını, yere bıraktığı valiz ve çuvalın kendisine ait olup olmadığını sorduklarında kendisine ait olduğunu söylediğini, yapılan aramada valiz içerisinde suç konusu uyuşturucu maddelerin bulunduğunu, 2013 yılında Konya'da çalıştığı sırada ismini bilmediği ancak görse tanıyabileceği 30-35 yaşlarında, 1.75-1.80 santimetre boylarında, 60-65 kilogram ağırlığında bir kişi ile tanıştığını, konuşmaları esnasında ikameti olan Karayazı İlçesi, Güllü Köyünde esrar yetiştiğini söyleyerek kendisine getirmesini, yola çıktığında kendisine ulaşmasını ve vereceği adrese esrarı bırakmasını istediğini, aynı yıl Nisan ayı içerisinde köyüne geri döndüğünü, yaklaşık üç ay kadar önce Karayazı İlçesi, Güllü Köyü'nde caminin alt tarafındaki tarlada bulunan kenevirleri bu şahsa götürmek için toplayıp kuruması için samanlığa bıraktığını, Konya'ya çalışmak için yeniden gittiği sırada esrarları bu şahsa götürmek için yanına aldığını, şahsın telefon numarası ile adres bilgilerinin kendisinde olmadığını, bu şahsın kendisine ulaşacağını düşündüğünü, esrarı satmak için götürmediğini, bu şahıstan para almadığını, esrarı bahsi geçen kişinin tarifi üzerine bulup topladığını, sorguda; taşıdığı otun uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini, eniştesi olan sanık __'nin tanıdığı ve ismini bilmediği şahsın tarifine göre şifalı bitki olduğu söylenen bitkileri topladığını, bu şahsın kendisine “Konya'ya gelince söyle, ben seni bulurum” dediğini, uyuşturucu maddeyi kendisinin ekmediğini, polisteki ifadesinde yer alan “esrar” kısmını kabul etmediğini, mahkemede ise; sanığın kız kardeşi olan Sibel ile evli olduğunu, sanığın köye geldiğinde caminin alt tarafında bulunan araziden topladığı otları kendilerine ait çadıra koyduğunu, yakalandığı tarihten bir süre önce sanığın kendisine telefon açıp “Buraya gelecek misin” diye sorduğunda çalışmak için gelebileceğini belirttiğini, bir süre sonra Konya'ya gitmeye karar verip geleceğini söylediğinde sanığın “Ben çadıra şifalı otlar koymuştum, poşetim var, onu da getir” dediğini, bu poşeti Konya'ya giderken yanına aldığını, otogarda yapılan aramada poşetlerde uyuşturucu madde bulunduğunu öğrendiğini, polislere eniştesi olan sanığın adını vermediğini, fakat cezaevinde bulunduğu sırada ailesinin durumu öğrenince gerçekleri söylediğini, şu anki ifadesinin doğru olduğunu, kız kardeşi olan Sibel köye geldiğinde kendisine ait telefonu kullanması için kız kardeşine verdiğini, istikbali söz konusu olduğundan sanığın adını söylediğini, |(Hayfa Hukuk)|

Tanık __ ___; inceleme dışı sanık ___'ın amcasının oğlu, sanığın ise amcasının kızı ile evli olduğunu, yaz aylarında köye gelen sanığın ot topladığını gördüğünü, sanığa topladığı yeşil renkli otun ne olduğunu sorduğunda “Şifalı ot, kadın rahatsızlıklarına da iyi gelir” şeklinde cevap verdiğini, ancak otu tarif etmesinin mümkün olmadığını, |(Hayfa Hukuk)|

Tanık___ ___; inceleme dışı sanık ___'ın amcasının oğlu, sanığın ise amcasının kızı ile evli olduğunu, geçen yaz köye gelen sanığı köyden ayrılmadan 2-3 gün kadar önce akşam saatlerinde bir kaç defa caminin aşağısına gidip gelirken gördüğünü, bu durum dikkatini çektiği için sorduğunda sanığın sesini çıkarmadığını, ancak sanığı elinde bir şey varken ve ot toplarken görmediğini, |(Hayfa Hukuk)|

Tutanak tanıkları__,__ ve__; olay tutanağı içeriğinin doğru olduğunu, inceleme dışı sanık___'ı otogarda uyuşturucu madde ile yakaladıklarını, |(Hayfa Hukuk)|

İfade etmişlerdır. |(Hayfa Hukuk)|

Sanık __; inceleme dışı sanık ___'ın hem eşinin kardeşi hem de teyzesinin oğlu olduğunu, adı geçenin Konya'ya geleceğinden haberinin olmadığını, sadece askere gideceğini bildiğini, uyuşturucu madde ile yakalanıp tutuklandığını sonradan öğrendiğini, eşinin ailesi ile arasının pek iyi olmadığını ve yaklaşık 7- 8 aydır konuşmadığını, inceleme dışı sanık ___ ile de görüşmesi ve konuşmasının olmadığını, 2014 yılı Ramazan Bayramı'ndan sonra eşini almak için Erzurum’da yaşadıkları köye gidip üç gün kaldığını, inceleme dışı sanık ___ ile aralarında husumet bulunmadığını ancak eşi ile boşanma aşamasına geldikleri bir dönemde aralarında tatsızlık oluştuğunu, ele geçen esrar ile ilgisinin bulunmadığını, inceleme dışı sanık ___'dan şifalı bitki getirmesini istemediğini, mahkemede ise; suç tarihinde inceleme dışı sanık ___ ile görüşmediğini, fakat eşinin kendisinin telefonunu kullanarak ailesi ve yakınları ile görüştüğünü, geçen sene yaz aylarında eşi ve çocuklarını köye gönderdiğini, 4-5 ay sonra ailesini almak için köye gittiğini, inceleme dışı sanık ___'a bir emaneti olduğunu söyleyerek kendisine getirmesini söylemediğini, telefon kayıtlarında inceleme dışı sanık ___ ile üç görüşmesi göründüğünü, bunlardan birisinin inceleme dışı sanık ___'ın, diğerinin inceleme dışı sanık ___'ın abisi ___'in, ötekinin ise ___'in eşi ___'in numarası olduğunu savunmuştur. |(Hayfa Hukuk)|

5237 sayılı TCK'nın “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188. maddesinin suç tarihininde yürürlükte bulunan 3. fıkrası; |(Hayfa Hukuk)|

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” #biçiminde olup, madde gerekçesinde de vurgulandığı gibi üçüncü fıkrada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine ilişkin çeşitli fiiller, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. |(Hayfa Hukuk)|

Buna göre; uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satışı, satışa arzı, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakli, depolanması ya da kazanç amacıyla satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, bir ve ikinci fıkralara göre ayrı bir suç oluşturmaktadır. |(Hayfa Hukuk)|

Fıkradaki suçun oluşabilmesi için maddede belirtilen seçimlik hareketlerden herhangi birisinin yapılmış olması gerekir. |(Hayfa Hukuk)|

Öte yandan, amacı somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden birisi de, insan haklarına dayalı, demokratik rejimle yönetilen ülkelerin hukuk sistemlerinde bulunması gereken, öğreti ve uygulamada; """suçsuzluk"" ya da ""masumiyet karinesi"" şeklinde, Latincede ise ""in dubio pro reo"" olarak ifade edilen " """şüpheden sanık yararlanır"" ilkesidır. |(Hayfa Hukuk)|

Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın mahkûmiyetine karar " verilebilmesi açısından göz önünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlak surette sanık yararına değerlendirilmesidir. |(Hayfa Hukuk)|

Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği ya da gerçekleştiriliş şekli hususunda herhangi bir şüphe belirmesi hâlinde uygulanabileceği gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir. |(Hayfa Hukuk)|

Ceza mahkûmiyeti, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate veya herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkan vermemelidir. |(Hayfa Hukuk)|

Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir. |(Hayfa Hukuk)|

Kolluk görevlilerinin, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğinin önleme araması ve el koyma kararına istinaden Erzurum Terminal Tesisi içerisinde uyuşturucu ve kaçak eşya sevkıyatı yapabilecek şahısların yakalanması amacıyla yaptıkları çalışmalarda, 25.12.2014 tarihinde saat 15.20 sıralarında otogarın içerisinde valiz ve çuval taşıyan inceleme dışı sanık ___'ın durumundan şüphelenip yanına yaklaştıkları, GBT sorgulaması yapılırken tedirgin hareketler sergilediği görülen inceleme dışı sanığın üzerinde ve eşyasında önleme araması kararı uyarınca yapılan aramada, inceleme dışı sanığa ait valiz içerisinde kırmızı ve sarı renkli poşetlerde suç konusu esrarın ele geçirildiği olayda; |(Hayfa Hukuk)|

İnceleme dışı sanık ___'ın, suç konusu uyuşturucu madde ile yakalanmasından kovuşturma evresine kadar geçen zaman içerisinde sanığın suçla ilgisi olduğuna dair herhangi bir beyanının olmaması, sanığın kullandığını beyan ettiği GSM hattı ile inceleme dışı sanığın kullandığı GSM hattı arasında 13.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen görüşmeden sonra inceleme dışı sanığın yakalandığı 25.12.2014 tarihine kadar geçen süre zarfında herhangi bir görüşmenin bulunmaması, HTS kayıtlarına göre sanık ile inceleme dışı sanığın kullandığı GSM hatları arasında olay tarihinde (2) adet görüşme gerçekleştiğinin anlaşılmasına rağmen, bu görüşmeler ile HTS kayıtlarında görülen diğer görüşmelerin içeriklerinin tespit edilememesi, inceleme dışı sanık ___'ın kardeşi, sanığın da eşi olan Sibel'in, zaman zaman kendisine ait telefonu kullanarak ailesi ve yakınları ile görüştüğünün sanık tarafından ifade edilmesi, suç konusu uyuşturucu maddeler ile sanığın ilgisini gösterir dosya kapsamı itibarıyla herhangi bir delilin bulunmaması, inceleme dışı sanık ___'ın sanığı suçlayıcı nitelikteki beyanlarından sonra ortaya çıkan, suçun sanık tarafından işlendiğini de ispata yeterli nitelik ve mahiyette olmayan Tanık __'in sanığı yeşil renkli bir ot toplarken, tanık___'ın ise sanığı akşam saatlerinde caminin aşağısına gidip gelirken gördüğüne ilişkin beyanlarına itibar edilemeyeceğinin anlaşılması, sanığın da başlangıçtan itibaren değişmeyen istikrarlı ifadelerinde suç konusu esrarların kendisine ait olmadığını ve atılı suçlamayı kabul etmediğini savunması karşısında; kendisinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemeyen, suç konusu esrar ile ilgisi olduğuna ya da inceleme dışı sanık ___'ın suçuna iştirak ettiğine ilişkin adı geçenin kovuşturma evresindeki soyut beyanı dışında delil bulunmayan sanığın savunmasının aksine, atılı suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığının kabulü gerekmektedir. |(Hayfa Hukuk)|

Bu itibarla, Yerel Mahkemenin direnme kararına hükmünün, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidır. |(Hayfa Hukuk)|

1) Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.07.2016 tarihli ve 161-254 sayılı direnme kararına konu olan hükmünün, sanığın savunmasının aksine, atılı suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA, |(Hayfa Hukuk)|

2) Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİ EDİLMESİNE, 22.01.2019 tarihinde yapılan müzakerede oy birliğiyle karar verildi.|

 

 

 Av. Halil ÖZYOLCU - Çukurambar, 1463. Cadde, No: 4/7, Çankaya/ANKARA – Tel: 312.2846063 - BELGE NO: 14817

Yorum yapabilmek için Giriş yap ya da Kayıt ol.