Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru içindeki başlıklar

AİHM'e Yapılan Başvurunun Takibi

AİHM, öncelikle başvurunuzun kabul edilir olup olmadığını incelemektedir. Bu şu anlama gelmektedir: başvurunuzun Sözleşme’de öngörülen bazı koşulları karşılaması gerekmektedir. Eğer bu koşullar yerine getirilmemişse başvurunuz reddedilecekt [...]

27.06.2019 17:17:25

AİHM'e Başvuru Konuları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nebaşvuru konularını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler oluşturmaktadır: İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü (1. Madde) [...]

14.06.2020 08:14:13

AİHM Örnek Kararlar

14.06.2020 08:16:02

AİHM Kararlarının Türkiye’de Uygulanması

Hukuki Temel Bilindiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yaptığı yargılamaların dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’dir (AİHS). AİHM kararlarının icra edilmesine AİHS’nin 46. maddesinde, (dostane çözüm ka [...]

14.06.2020 08:19:23

AİHM Başvuru Usulü

AİHM'e Başvuru Usulü Mahkeme’ye Avrupa Konseyi’nin iki resmi dilinden birinde – Fransızca veya İngilizce – veya Avrupa Konseyi’ne üye devletlerden birinin resmi dilinde başvuru yapabilirsiniz. Başvuru formu Mahkeme’nin inter [...]

27.05.2021 20:04:18

AİHM Genel Bilgiler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM), uluslararası bir teşkilat olanAvrupa Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Mahkeme,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesive ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların &cc [...]

27.05.2021 20:17:05

AİHM Başvuru Süresi Ve Koşullar

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ülkerden biri tarafından Sözleşmede ve Ek Protokollerde belirlenen haklarının ihlal edildiğini düşünen herkes mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. A.İ.H.S 35. maddesine göre başvuru sahibinin i&c [...]

27.05.2021 20:26:39

BİZİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook